Modernizacja pieców wapiennych

           W roku 2008 P.U.T. "TECHNOTEX" otrzymał za zadanie wybudowanie nowego pieca wapiennego dla Cukrowni "Werbkowice". Wybudowany piec miał pojemność 200 m3. 

Wraz z piecem zbudowano nową linię załadunku wsadu z nowym zbiornikiem kamienia i koksu.


Nowy piec wapienny oraz leje zasypowe kamienia i koksu ze wstępnym odsiewaniem. 

Strona Główna

Urządzenie załadunkowe
Ważenie i załadunek
Gwarancje
Osiągnięte wyniki
Piec Werbkowice
Piec Dobrzelin
Piec Oradea
Piec Kruszwica

      Copyright © 2005 P.U.T. "TECHNOTEX" s.c.