Modernizacja pieców wapiennych

           W roku 2015 P.U.T. "TECHNOTEX" zaprojektował i wybudował nowy piec wapienny o pojemności 300m3.
Uczestniczył także w przebudowie wapniarni i linii załadunku wsadu.
                  


Strona Główna

Urządzenie załadunkowe
Ważenie i załadunek
Gwarancje
Osiągnięte wyniki
Piec Werbkowice
Piec Dobrzelin
Piec Oradea
Piec Kruszwica

      Copyright © 2005 P.U.T. "TECHNOTEX" s.c.