Modernizacja pieców wapiennych

                   Analizując wyniki zmodernizowanych pieców, przedstawione dalej, możemy g w a r a n t o w a ć osiągnięcie następujących parametrów pracy pieca:

zmniejszenie jednostkowego zużycia koksu poniżej 7,5% na kamień, 
podniesienie zawartości CO2 w gazie saturacyjnym powyżej 35%
podniesienie wydajności pieca (nawet o 30%)
zmniejszenie temperatury gazu na wyjściu z pieca poniżej 100OC.
polepszenie jakości wapna (czas gaszenia poniżej 5 min. temp. gaszenia około 80OC).


Piece po modernizacji c h a r a k t e r y z u j ą się:

dużą elastycznością umożliwiającą dopasowanie wydajności pieca do potrzeb fabryki 
stabilnym składem gazu saturacyjnego
wapnem o krótkim czasie gaszenia, dobrze reagującym z sokiem
małą ilością niedopałów.

Strona Główna

        Copyright © 2005 P.U.T. "TECHNOTEX" s.c.