Modernizacja pieców wapiennych

                   W celu zoptymalizowania efektów modernizacji P.U.T. "TECHNOTEX" proponuje montaż układów umożliwiających dobre przygotowanie wsadu przed zasypem do skipu. Są to układy umożliwiające ważenie, dobre wymieszanie wsadu na taśmie zasypowej z jednoczesnym odsiewaniem.

W ramach przeprowadzonych modernizacji dostarczamy Inwestorom instrukcję obsługi pieca, szkolimy pracowników i w trakcie ruchu próbnego wdrażamy "know-how" prowadzenia pracy pieca. Często oferujemy również zautomatyzowania pieca poprzez zastosowanie sterownika Siemens.

Strona Główna

        Copyright © 2005 P.U.T. "TECHNOTEX" s.c.