Modernizacja pieców wapiennych

           W roku 2010 P.U.T. "TECHNOTEX"otrzymał za zadanie zmodernizowanie istniejącego pieca wapiennego w Cukrowni "Oradea" w Rumuni. Zadanie to polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu nowej linii załadunku wsadu ze zbiornikiem kamienia i koksu. Linia wyposażona była w układ wstępnego i końcowego odsiewania kamienia i koksu wraz z układem ważenia. Na piecu wymieniono górne zamknięcie wraz z obrotnicą. Piec został wyposażony w urządzenie do rozprowadzania wsadu.

Piec została w pełni zautomatyzowany, sterowanie zostało zrealizowane na sterownikach firmy Siemens.


Linia załadunku kamienia i koksu z układem ważenia. Górne zamknięcie pieca z obrotnicą 

Strona Główna

Urządzenie załadunkowe
Ważenie i załadunek
Gwarancje
Osiągnięte wyniki
Piec Werbkowice
Piec Dobrzelin
Piec Oradea
Piec Kruszwica

      Copyright © 2005 P.U.T. "TECHNOTEX" s.c.