Modernizacja pieców wapiennych

           W wyniku modernizacji przeprowadzonych dotychczas przez P.U.T. "TECHNOTEX" osiągnięto znaczną poprawę parametrów pracy pieców.
Zamontowane w piecu wapiennym urządzenie do rozprowadzania wsadu, powoduje zawężenie strefy wypalania przez równomierne wymieszanie koksu i kamienia w piecu, oraz przez uniemożliwienie segregacji dużych i małych cząstek wsadu. 

Budowę i schemat działania urządzenia do rozprowadzenia wsadu pokazano na rysunku. 

Praca urządzenia polega na wprowadzaniu wsypywanego wsadu do stożka skupiającego skąd wsad trafia na stożek rozprowadzający. Wymiary i ustawienie wzajemne stożków powoduje, że wsad z odpowiednią prędkością i pod właściwym kątem wpada do cylindra z odbijaczami. Odbijacze zapewniają równomierne rozłożenie wsadu w całym przekroju pieca.

Strona Główna

Urządzenie załadunkowe
Ważenie i załadunek
Gwarancje
Osiągnięte wyniki
Piec Werbkowice
Piec Dobrzelin
Piec Oradea
Piec Kruszwica

      Copyright © 2005 P.U.T. "TECHNOTEX" s.c.