Gospodarka cieplna

      P.U.T. "TECHNOTEX" zajmuje się modernizacją gospodarki cieplnej w cukrowniach. Wykonujemy projekty gospodarki cieplnej do realizacji w trzech etapach:
  
I etap

poprawa zużycia ciepła na buraki metodami bezinwestycyjnymi (zmiany w połączeniach istniejących aparatów). 
 

II etap

to poprawa gospodarki cieplnej przez wdrożenie małych inwestycji (dodatkowe ogrzewacze, wodniarki, automatyka pojedynczych obiektów itp.)
 

III etap

to poprawa gospodarki cieplnej przez wdrożenie dużych inwestycji (nowe warniki, nowe aparaty wyparne, kompleksowa automatyka całego układu itp.)

Oprócz projektowania dostarczamy także aparaturę w zakresie gospodarki cieplnej.

Strona Główna

Etapy modernizacji
Ogrzewacze soku
Wodniarki sekcyjne

      Copyright © 2005 P.U.T. "TECHNOTEX" s.c.