Płuczki gazowe

           Między piecem, a pompami gazowymi projektujemy i montujemy:
- Suchy cyklon pyłu;
- Łapacz kropel za płuczką;
- Płuczki gazowe (patent Nr 169299)

Budowę i gabaryty płuczki gazowej dla pieca wapiennego przedstawiamy na rysunku. 

Płuczki gazowe oferowane przez P.U.T. "TECHNOTEX" charakteryzują się:
dokładnym oczyszczaniem gazu
małymi oporami przepływu gazu przez płuczkę (10-cio krotnie mniejszymi niż w płuczce półkowej)
możliwość podawania wody o dowolnej jakości bez obawy zatkania dysz (można stosować wodę spławiakową)
kilkakrotnie mniejsze gabaryty i masa niż płuczek tradycyjnych
woda podawana na płuczkę pracuje w obiegu zamkniętym (jest odświeżana tylko wodą z płaszcza pompy gazowej)

Strona Główna

      Copyright © 2005 P.U.T. "TECHNOTEX" s.c.